About / CV

Over Redmer Hoekstra / CV

Redmer Hoekstra (1982) is in 2009 afgestudeerd aan de kunstacademie te Zwolle
als Beeldend kunstenaar en illustrator. ‘Ik heb altijd van vervreemding en fantaseren gehouden, dagdromen. Als kind had ik allemaal theorieën over hoe de wereld in elkaar zat en dit wist ik op de academie te herontdekken en in mijn tekenen te verwerken.
De werking van dingen is een fascinatie van mij en in veel tekeningen vind je dit terug. Doordat ik bijvoorbeeld apparaten en voorwerpen openwerk en dan vrijelijk invul wat er zich binnenin bevindt. Hierdoor krijgt een onderwerp vaak een volledig ander gevoel of betekenis.
Ik associeer op vorm, betekenis en werking en daarbij ontstaan nieuwe combinaties. Vaak verrassend, vreemd en grappig maar ook met een vreemd soort logica, in een fantastische en surreële wereld.

Veel inspiratie vind ik in de trein of onderweg, waar mijn geest over en door het landschap zweeft en nieuwe verbindingen legt tussen dingen die ik zie en vind. Een filosofische kijk op de wereld en mezelf. Wie ben ik? Wat is mijn werkelijkheid en in hoeverre bepaal ik zelf hoe deze er uit ziet?

Het zijn pentekeningen op papier. Ik werk met fineliners. Door arcering creëer ik licht en ruimtelijkheid, wat de tekening doet leven. Het is belangrijk om de tekeningen zo realistisch mogelijk te maken zodat de vervreemding des te sterker overkomt.Dit is een bewerkelijke en bijna ambachtelijke techniek.
Een tekening kost gemiddeld al gauw 32 tot 40 uur.

About Redmer Hoekstra / CV

Redmer Hoekstra (1982) graduated from the Art Academy in Zwolle as a visual artist and illustrator in 2009. “I’ve always loved alienation and fantasizing, daydreaming. As a child I had all kinds of theories about how the world worked. At the Academy I was able to rediscover this and process this in to my work. How things work is a fascination of mine and in many drawings you can find this. I open up appliances and objects and freely change what is inside. Often a subject gets a completely different feeling or meaning.
I play with form, meaning and function, while new combinations arise.
Often surprising, strange and funny but also with a strange kind of logic, a fantastic and surreal world.

I find my inspiration riding the train or on the road, where my mind can float through the landscape and new connections between things appear. A philosophical view of the world and myself. Who am I? What is my reality and how do I get to decide how it looks and works? They are pen drawings on paper. I work with fine liners . By shading I create light and space, which gives a drawing life. It is important to draw as realisticly as possible, to make the alienation most powerful. It’s a laborious and almost artisanal technique . A drawing on average takes 32 to 40 hours.